Author ArchiveLatest Articles

following the fashion trend

  Chỉ dẫn áp dụng cân nặng VMC

  Chỉ dẫn áp dụng cân nặng VMC

  02/12/2015 Cân nặng nông sản DI-28SS 200kg 300kilogam 500kilogamCân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, bình ổn, pin chậm, Bàn cân (centimet): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Chiều cao: 40cm, sử dụng pin 6V kèm theo, Bảo đảm 12 tháng, giao cân nặng Việt Nam!

  Hướng dẫn sử dụng cân heo

  Hướng dẫn sử dụng cân heo

  02/12/2015 Cân nặng nông sản DI-28SS 200kilogam 300kilogam 500kilogamCân điện tử Nhật, bền bĩ, bình ổn, pin chậm, Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Chiều cao: 40centimet, áp dụng pin 6V đính kèm, Cam đoan 12 tháng, giao cân nước ta!

  Gợi ý sử dụng cân Ohaus

  Gợi ý sử dụng cân Ohaus

  02/12/2015 Cân nặng nông sản DI-28SS 200kg 300kg 500kgCân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, ổn định, pin lâu, Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Độ dài: 40centimet, sử dụng pin 6V kèm theo, Bảo hành 12 tháng, giao cân nặng toàn nước!

  Gợi ý áp dụng cân nặng in hóa 1-1

  Gợi ý áp dụng cân nặng in hóa 1-1

  02/12/2015 Cân nông phẩm DI-28SS 200kg 300kilogam 500kilogamCân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, ổn định, pin lâu, Bàn cân (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Chiều cao: 40centimet, áp dụng pin 6V kèm theo, Bảo hành 12 mon, bàn giao cân nặng đất nước hình chữ S!

  Chỉ dẫn thực hiện cân Jadever

  Chỉ dẫn thực hiện cân Jadever

  02/12/2015 Cân nông phẩm DI-28SS 200kg 300kilogam 500kgCân nặng điện tử Nhật, bền bĩ, bình ổn, pin chậm, Bàn cân (centimet): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Độ cao: 40centimet, thực hiện pin 6V đi kèm, Đảm bảo 12 tháng, giao cân toàn nước!

  Hướng dẫn sử dụng cân treo

  Hướng dẫn sử dụng cân treo

  02/12/2015 Cân nặng nông sản DI-28SS 200kilogam 300kg 500kgCân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, ổn định, pin chậm, Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Chiều cao: 40cm, thực hiện pin 6V đi cùng, Bảo đảm 12 tháng, bàn giao cân nặng toàn quốc!

  Hướng dẫn sử dụng cân nặng Shimadzu

  Hướng dẫn sử dụng cân nặng Shimadzu

  02/12/2015 Cân nặng nông sản DI-28SS 200kilogam 300kilogam 500kgCân điện tử Nhật, bền bĩ, định hình, pin chậm, Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80Chiều cao: 40cm, thực hiện pin 6V kèm theo, Bảo đảm 12 mon, chuyển giao cân đất nước hình chữ S!