Gợi ý sử dụng cân Ohaus

Cân nông sản DI-28SS
100kg 200kg 300kg 500kg
02/12/2015

Cân nặng nông sản DI-28SS 200kg 300kg 500kg
Cân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, ổn định, pin lâu,
Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80
Độ dài: 40centimet, sử dụng pin 6V kèm theo,
Bảo hành 12 tháng, giao cân nặng toàn nước!

Leave a Reply