Hướng dẫn áp dụng cân nặng Cas

Cân nông sản DI-28SS
100kg 200kg 300kg 500kg
02/12/2015

Cân nặng nông sản DI-28SS 200kilogam 300kilogam 500kilogam
Cân nặng năng lượng điện tử Nhật, bền bĩ, định hình, pin lâu,
Bàn cân nặng (cm): 38×38, 40×50, 50×60, 60×80
Chiều cao: 40cm, thực hiện pin 6V kèm theo,
Cam đoan 12 mon, chuyển giao cân toàn quốc!

Leave a Reply